Wyższe wykształcenie daje większe szanse na zatrudnienie – zobacz raport Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Drukuj

Zapraszamy do przeczytania listu minister Barbary Kudryckjej pt. "Uczelnie są współodpowiedzialne za los absolwentów"

Kliknij link