Oferta bezpłatnego szkolenia jako opiekun rodziny

Drukuj

 

Możliwość pracy jako   OPIEKUN DZIENNY  po ukończeniu bezpłatnego szkolenia.

Jeżeli chcesz pracować z dziećmi do lat 3 i posiadasz wykształcenie jako:

pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy

a

przez ostatnie 12 miesięcy nie pracowałaś/-eś z dziećmi do 3 roku życia

zgłoś się na szkolenie i daj sobie szanse na pracę!

Możliwość udziału w szkoleniu i podjęcia zatrudnienia realizowane są we współpracy z:

 Urzędem Miasta st. Warszawy  oraz Zespołem Warszawskich Żłobków.

                                    

Planowany termin szkolenia: maj 2015 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: między czerwcem a wrześniem 2015 r.

 

Opiekunowie dzienni świadczą usługi w odpowiednio przygotowanych lokalach wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy. Opiekują się piątką dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. W sprawowaniu opieki nad dziećmi korzystają ze wsparcia rodziców i wolontariuszy.

Jeśli zainteresowało Cię to ogłoszenie, wypełnij kartę zgłoszeniową i kwestionariusz.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami i umówimy się na spotkanie rekrutacyjne.

 

Więcej informacji na temat szkolenia i pracy opiekuna dziennego znajdziesz na naszych stronach internetowych www.cpwidnokrag.pl lub pod numerem telefonu: 789-249-162.

Jeśli zależy Ci na podjęciu pracy, to zgłoś się już dzisiaj!!! Liczba miejsc ograniczona!!! 

 

WYMAGANIA:

1) daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

2) nie jestem i nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mi zawieszona ani ograniczona;

3) wypełniam obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd);

4) nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

KORZYŚCI:

 Serdecznie zapraszamy J