Drukuj

Regulamin praktyk

Regulamin zawodowych praktyk studenckich

Dzienniczek praktyk [w wersji edytowalnej]


Programy praktyk

Programy praktyk obowiązują od 1.10.2014

Program praktyk: Peagogika I stopień - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Program praktyk: Pedagogika I stopień - Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna